Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα απορρήτου σας και πώς σας προστατεύει ο νόμος.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή και τη βελτίωση της υπηρεσίας. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ερμηνεία και ορισμοί
Ερμηνεία

Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα είναι κεφαλαίο έχουν σημασίες που ορίζονται υπό τις ακόλουθες συνθήκες. Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την ίδια σημασία ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό.

Ορισμός

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου:

Λογαριασμός σημαίνει έναν μοναδικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία μας ή σε τμήματα της υπηρεσίας μας.
Η επιχείρηση, για τους σκοπούς του νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καταναλωτών της Καλιφόρνια, αναφέρεται στην εταιρεία ως το νομικό πρόσωπο που συλλέγει τις προσωπικές πληροφορίες των καταναλωτών και καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών των καταναλωτών ή για λογαριασμό του οποίου συλλέγονται αυτές οι πληροφορίες και αυτό μόνο, ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών των καταναλωτών, που δραστηριοποιείται στην πολιτεία της Καλιφόρνια.
Εταιρεία (αναφέρεται ως “η εταιρεία”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας” στην παρούσα συμφωνία) αναφέρεται σε PrivacyPolicies.com ιστοσελίδα.Για τους σκοπούς του GDPR, η εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.
Καταναλωτής, για τους σκοπούς του CCPA (California Consumer Privacy Act), σημαίνει ένα φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Καλιφόρνιας. Ένας κάτοικος, όπως ορίζεται στο νόμο, περιλαμβάνει (1) κάθε άτομο που βρίσκεται στις ΗΠΑ για άλλο από προσωρινό ή μεταβατικό σκοπό και (2) κάθε άτομο που κατοικεί στις ΗΠΑ και βρίσκεται εκτός των ΗΠΑ για προσωρινό ή μεταβατικό σκοπό.
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, κινητή συσκευή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή από έναν ιστότοπο, που περιέχει τις λεπτομέρειες του ιστορικού περιήγησής σας σε αυτόν τον ιστότοπο μεταξύ των πολλών χρήσεων του.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, για τους σκοπούς του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), αναφέρεται στην εταιρεία ως το νομικό πρόσωπο που μόνο του ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
Συσκευή σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία, όπως Υπολογιστή, Κινητό τηλέφωνο ή ψηφιακό tablet.
Το Do Not Track (DNT) είναι μια ιδέα που έχει προωθηθεί από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, ιδίως από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), για τη βιομηχανία του Διαδικτύου να αναπτύξει και να εφαρμόσει έναν μηχανισμό που επιτρέπει στους χρήστες του Διαδικτύου να ελέγχουν την παρακολούθηση των διαδικτυακών τους δραστηριοτήτων σε ιστότοπους.
Facebook Fan Page είναι ένα δημόσιο προφίλ που ονομάζεται PrivacyPolicies Facebook Fan Page που δημιουργήθηκε ειδικά από την εταιρεία στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, προσβάσιμο από https://www.facebook.com/PrivacyPoliciescom-1641117666139253/
Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο.Για τους σκοπούς του ΓΚΠΔ, ως προσωπικά δεδομένα νοούνται κάθε πληροφορία που σας αφορά, όπως όνομα, αριθμός ταυτοποίησης, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα.Για τους σκοπούς του CCPA, προσωπικά δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία που προσδιορίζει, σχετίζεται, περιγράφει ή είναι ικανή να συσχετιστεί ή θα μπορούσε εύλογα να συνδεθεί, άμεσα ή έμμεσα, με εσάς.
Πώληση, για τους σκοπούς του CCPA (California Consumer Privacy Act), σημαίνει Πώληση, Ενοικίαση, απελευθέρωση, αποκάλυψη, διάδοση, διάθεση, μεταφορά ή με άλλο τρόπο επικοινωνία προφορικά, γραπτώς ή με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, τα προσωπικά στοιχεία ενός καταναλωτή σε άλλη επιχείρηση ή τρίτο μέρος για χρηματική ή άλλη πολύτιμη Αντιπαροχή.
Η υπηρεσία αναφέρεται στον ιστότοπο.
Ως πάροχος υπηρεσιών νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας. Αναφέρεται σε τρίτες εταιρείες ή άτομα που απασχολούνται από την εταιρεία για να διευκολύνουν την Υπηρεσία, να παρέχουν την υπηρεσία για λογαριασμό της εταιρείας, να εκτελούν υπηρεσίες που σχετίζονται με την υπηρεσία ή να βοηθούν την εταιρεία στην ανάλυση του τρόπου χρήσης της υπηρεσίας. Για τους σκοπούς του GDPR, οι πάροχοι υπηρεσιών θεωρούνται επεξεργαστές δεδομένων.
Τα δεδομένα χρήσης αναφέρονται σε δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, είτε δημιουργούνται από τη χρήση της Υπηρεσίας είτε από την ίδια την υποδομή υπηρεσιών (για παράδειγμα, τη διάρκεια μιας επίσκεψης σελίδας).
Εννοείτε το άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την υπηρεσία ή την εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το εν λόγω άτομο έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την υπηρεσία, κατά περίπτωση.Σύμφωνα με τον GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), μπορείτε να αναφερθείτε ως υποκείμενο των δεδομένων ή ως χρήστης, καθώς είστε το άτομο που χρησιμοποιεί την υπηρεσία.
Συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
Τύποι δεδομένων που συλλέγονται
Προσωπικά Δεδομένα

Κατά τη χρήση της υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία ή την αναγνώρισή σας. Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

Διεύθυνση
Όνομα και επώνυμο
Τηλεφώνου
Διεύθυνση, Πολιτεία, Επαρχία, Τ. κ., πόλη
Δεδομένα Χρήσης
Δεδομένα Χρήσης

Τα δεδομένα χρήσης συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση της υπηρεσίας.

Τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου της συσκευής σας (π.χ. διεύθυνση IP), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτές τις σελίδες, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω ή μέσω μιας κινητής συσκευής, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του τύπου της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε, του μοναδικού αναγνωριστικού της κινητής συσκευής σας, της διεύθυνσης IP της κινητής συσκευής σας, του λειτουργικού σας συστήματος για κινητά, του τύπου του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου για κινητά που χρησιμοποιείτε, των μοναδικών αναγνωριστικών συσκευών και άλλων διαγνωστικών δεδομένων.

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την υπηρεσία μας ή όταν αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω ή μέσω κινητής συσκευής.

Τεχνολογίες παρακολούθησης και Cookies

Χρησιμοποιούμε Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για την παρακολούθηση της δραστηριότητας στην υπηρεσία μας και την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών. Οι τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται είναι φάροι, ετικέτες και σενάρια για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και τη βελτίωση και ανάλυση της υπηρεσίας μας. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε μπορεί να περιλαμβάνουν:

Cookies ή Cookies του προγράμματος περιήγησης. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που τοποθετείται στη συσκευή σας. Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αρνηθεί όλα τα Cookies ή να υποδείξει πότε αποστέλλεται ένα Cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε Cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της υπηρεσίας μας. Εκτός αν έχετε προσαρμόσει τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να αρνηθεί τα Cookies, η υπηρεσία μας μπορεί να χρησιμοποιεί Cookies.
Web Beacons. Ορισμένες ενότητες της υπηρεσίας μας και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ενδέχεται να περιέχουν μικρά ηλεκτρονικά αρχεία γνωστά ως web beacons (επίσης αναφερόμενα ως clear gif, ετικέτες pixel και GIF ενός pixel) που επιτρέπουν στην εταιρεία, για παράδειγμα, να μετρά χρήστες που έχουν επισκεφτεί αυτές τις σελίδες ή έχουν ανοίξει ένα email και για άλλα σχετικά στατιστικά στοιχεία ιστότοπου (για παράδειγμα, καταγραφή της δημοτικότητας μιας συγκεκριμένης ενότητας και επαλήθευση της ακεραιότητας του συστήματος και του διακομιστή).

Τα Cookies μπορούν να είναι “επίμονα” ή “Session” Cookies. Τα μόνιμα Cookies παραμένουν στον προσωπικό υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης, ενώ τα Cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Χρησιμοποιούμε τόσο τα cookies περιόδου σύνδεσης όσο και τα μόνιμα Cookies για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

Απαραίτητα / βασικά CookiesType: Session Cookiesδιαχειρίζεται από: UsPurpose: αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για να σας παρέχουν υπηρεσίες διαθέσιμες μέσω του ιστότοπου και για να σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις δυνατότητές του. Βοηθούν στον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών και αποτρέπουν τη δόλια χρήση λογαριασμών χρηστών. Χωρίς αυτά τα Cookies, οι υπηρεσίες που ζητήσατε δεν μπορούν να παρασχεθούν και χρησιμοποιούμε αυτά τα Cookies μόνο για να σας παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες.
Πολιτική Cookies / ειδοποίηση Αποδοχή CookiesType: Μόνιμα Cookiesδιαχειρίζεται από: UsPurpose: αυτά τα Cookies προσδιορίζουν εάν οι χρήστες έχουν αποδεχτεί τη χρήση cookies στον ιστότοπο.
Λειτουργικότητα CookiesType: επίμονα Cookiesδιαχειρίζεται από: UsPurpose: αυτά τα Cookies μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνετε όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, όπως να θυμάστε τα στοιχεία σύνδεσής σας ή την προτίμηση γλώσσας. Ο σκοπός αυτών των Cookies είναι να σας προσφέρουν μια πιο προσωπική εμπειρία και να αποφύγετε να εισάγετε ξανά τις προτιμήσεις σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.
Παρακολούθηση και απόδοση CookiesType: επίμονα Cookiesδιαχειρίζεται από: τρίτα Μέρησκοπός: αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με την επισκεψιμότητα στον ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των Cookies μπορούν άμεσα ή έμμεσα να σας αναγνωρίσουν ως μεμονωμένο επισκέπτη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πληροφορίες που συλλέγονται συνήθως συνδέονται με ένα ψευδώνυμο αναγνωριστικό που σχετίζεται με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον ιστότοπο. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα Cookies για να δοκιμάσουμε νέες σελίδες, λειτουργίες ή νέες λειτουργίες του ιστότοπου για να δούμε πώς αντιδρούν οι χρήστες μας σε αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τις επιλογές σας σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies ή την ενότητα Cookies της Πολιτικής Απορρήτου μας.

Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για να παρέχουμε και να διατηρούμε την υπηρεσία μας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της χρήσης της υπηρεσίας μας.
Για τη διαχείριση του λογαριασμού σας: για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη της υπηρεσίας. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε μπορούν να σας δώσουν πρόσβαση σε διαφορετικές λειτουργίες της υπηρεσίας που είναι διαθέσιμες σε εσάς ως εγγεγραμμένος χρήστης.
Για την εκτέλεση μιας σύμβασης: η ανάπτυξη, συμμόρφωση και Ανάληψη της σύμβασης αγοράς για τα προϊόντα, τα είδη ή τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μαζί μας μέσω της υπηρεσίας.