Πως Κανω Print Screen Στα Windows 10
Πώς Να Βγάλεις Screenshot Σε Linux – Υπάρχουν τόσοι τρόποι στα Linux, όσοι και οι εκδοχές τους. Ας δούμε τα Ubuntu, πιο συγκεκριμένα. Άνοιξε το Activities menu και επίλεξε Screenshot, μετά διάλεξε μεταξύ ολόκληρης της οθόνης, ένα μοναδικό παράθυρο ή μια περιοχή της επιλογής σου πριν τη λήψη του στιγμιότυπου. Τα Linux επιτρέπουν επίσης την χρήση του Print Screen, αλλά και της συντόμευσηςAlt+Print Screen. Χρησιμοποίησε τα Shift+Print Screen για να επιλέξεις μια συγκεκριμένη περιοχή. Μπορείς να προσθέσεις το πλήκτρο Ctrl σε οποιαδήποτε συντόμευση για να αποθηκεύσεις την εικόνα στο clipboard. Το πρόγραμμα (GNU Image Manipulation Program) επιτρέπει να βγάλεις screenshot από το ίδιο πρόγραμμα στο οποίο θα το επεξεργαστείς αργότερα. Άνοιξε το GIMP και πάνε στα File > Acquire > Screen Shot, Θα υπάρχουν διάφορες επιλογές, όπως όλη η οθόνη, ένα παράθυρο ή χρονική καθυστέρηση. Η εικόνα μετά ανοίγει στο GIMP για editing,
Δείτε την πλήρη απάντηση

Hoe maak je een gedeeltelijke screenshot Windows?

Het knipprogramma gebruiken om schermopnamen vast te leggen Maak een momentopname om woorden of afbeeldingen te kopiëren op je pc-scherm of een deel daarvan. Gebruik het Knipprogramma om wijzigingen of aantekeningen te maken, deze op te slaan en vervolgens te delen. Leg de volgende typen knipsels vast:

Vrije vorm-knipsel Teken een vrije vorm rond een object.
Rechthoekig knipsel Sleep de cursor om een object, zodat er een rechthoek wordt gevormd.
Vensterknipsel Selecteer een venster, zoals een dialoogvenster, dat je wilt vastleggen.
Volledig scherm-knipsel Maak een schermopname van het hele scherm.

Wanneer je een knipsel hebt vastgelegd, wordt dit automatisch naar het venster van Knipprogramma gekopieerd waar je wijzigingen kunt aanbrengen, opslaan en delen.

Voor Windows 10
 • Selecteer het startprogramma, voer knipprogramma in en selecteer knipprogramma in de resultaten.
 • Druk Windows op de logotoets + Shift + S,
Voor Windows 8.1 of Windows RT 8.1 Swipe vanaf de rechterrand van het scherm, selecteer Zoeken, voer knipprogramma in het zoekvak in en selecteer knipprogramma in de lijst met resultaten.
Voor Windows 7 Selecteer Start, voer knipprogramma in het zoekvak in en selecteer vervolgens Knipprogramma in de lijst met resultaten.

Open je Knipprogramma en selecteer een van de volgende om schermafbeeldingen te maken en hiermee te werken. Selecteer in Knipprogramma de optie Modus. In eerdere versies van Windows selecteert u de pijl naast de knop Nieuw. Wanneer u vervolgens het type knipsel kiest dat u wilt gebruiken, ziet u dat het hele scherm enigszins grijs wordt. Πως Κανω Print Screen Στα Windows 10

 1. Nadat je het Knipprogramma hebt geopend, open je het menu dat je wilt vastleggen. Voor Windows 7 druk je op de toets Esc voordat je het menu opent.
 2. Druk op de toetsen Ctrl + PrtScn, Het volledige scherm wordt grijs, met inbegrip van het menu Openen.
 3. Selecteer Modus of in eerdere versies van Windows, selecteer de pijl naast de knop Nieuw. Selecteer het soort knipsel dat u wilt en selecteer vervolgens het gebied van de schermopname die u wilt vastleggen.
You might be interested:  Πως Να Download Το Brawl Stars Pc?

Nadat je een knipsel hebt vastgelegd, kun je met behulp van de knop Pen of Markeerstift op of rond het knipsel schrijven of tekenen. Selecteer Gum om de lijnen die je hebt getekend te verwijderen.

 1. Selecteer de knop Knipsel opslaan nadat je een knipsel hebt vastgelegd.
 2. In het vak Opslaan als typ je een bestandsnaam, locatie en type. Selecteer vervolgens Opslaan,

Wanneer je vanuit een browservenster een knipsel vastlegt en je dit opslaat als een HTML-bestand, wordt de URL onder het knipsel weergegeven. Om te voorkomen dat de URL weergegeven:

 1. Selecteer in het Knipprogramma de knop Opties,
 2. Schakel in het dialoogvenster Opties voor knipprogramma het selectievakje URL onder knipsels invoegen (alleen voor HTML) uit en selecteer OK,

Nadat je een knipsel hebt vastgelegd, selecteer je de pijl naast de knop Knipsel verzenden en selecteer je een optie in de lijst.

Toetscombinatie Actie
Alt+M Een knipprogrammamodus kiezen.
Alt + N Een nieuw knipsel maken in dezelfde modus als het laatste.
Shift+pijltoetsen De cursor verplaatsen om uit verschillende typen knipsels te kiezen.
Alt + D Vastleggen vertragen met 1-5 seconden
Ctrl + C Het knipsel naar het klembord kopiëren
Ctrl+ Het knipsel opslaan

Open je Knipprogramma en selecteer Bewerken > Bewerken met Paint 3D om functies te gebruiken voor het bepalen van het formaat, de kleur, de tekst en vele andere verbeteringen. Klik in de map waarin je je knipsel hebt opgeslagen met de rechtermuisknop op het knipsel. Selecteer Afdrukken in de opties en maak keuzen voor hoe je je afbeelding wilt afdrukken. Typ in het zoekvak op de taakbalk de tekst knipprogramma, Je ziet de app Knipprogramma en een lijst met acties die je kunt uitvoeren. Selecteer Aan taakbalk vastmaken, Bepaal eerst het menu of andere onderdelen die je wilt vastleggen. Selecteer in Knipprogramma de optie Vertraging en selecteer bijvoorbeeld 5 seconden. Selecteer Modus om de aftelling van 5 seconden te starten. Open binnen 5 seconden een menu of stel de afbeelding op een andere manier samen. Na 5 seconden, wanneer je het scherm grijs ziet worden, gebruik je de muis om het gewenste gebied om te tekenen. : Het knipprogramma gebruiken om schermopnamen vast te leggen
Δείτε την πλήρη απάντηση

Waar staan Schermopnamen Windows 10?

Als u uw gameclips en schermopnamen wilt vinden, selecteert u Start > Instellingen > Gaming > Opnames en selecteer vervolgens onder Opnamelocatie de optie Map openen.
Δείτε την πλήρη απάντηση

Hoe maak je een printscreen op de computer?

Producten Apparaten Account en facturering Meer ondersteuning

Afhankelijk van uw hardware, kunt u de Windows-logotoets + PrtScn -knop gebruiken als snelkoppeling voor schermafdruk. Als uw apparaat niet over de PrtScn -knop beschikt, kunt u Fn + Windows-logotoets + spatiebalk gebruiken om een schermopname te maken, die vervolgens kan worden afgedrukt.
Δείτε την πλήρη απάντηση

Hoe kopieer je een stuk van je scherm?

De toets PRINT SCREEN gebruiken – Als u op PRINT SCREEN drukt, wordt er een afbeelding vastgelegd van het hele scherm en deze wordt gekopieerd naar het Klembord in het geheugen van de computer. Vervolgens kunt u de afbeelding in een document, e-mailbericht of een ander bestand plakken (Ctrl+V). De tekst op de toets kan PrtSc, PrtScn of PrntScrn zijn. De andere tekst op deze toets is gewoonlijk SysRq.
Δείτε την πλήρη απάντηση

Waar komt Print Screen te staan?

Schermafbeelding maken – In Windows kunt u een schermafbeelding maken met het Knipprogramma, Of met de Print Screen-toets op het toetsenbord. Die zit rechtsboven op het toetsenbord en heeft de tekst ‘Print Screen’ óf ‘PrtScn’.
Δείτε την πλήρη απάντηση

Waar zijn mijn screenshots?

Waar kan ik mijn screenshot vinden? Zoek naar een Screenshots folder/map in de Galerij of Foto’s applicatie.
Δείτε την πλήρη απάντηση

Hoe sla je een Print Screen op als afbeelding?

Druk hiertoe de toetscombinatie Ctrl+S ( Opslaan ). Dubbelklik vervolgens op de map waarin u de printscreen wilt opslaan ( bijvoorbeeld Afbeeldingen ), geef de printscreen een passende naam en klik op de knop Opslaan.
Δείτε την πλήρη απάντηση

Waarom werkt Print Screen toets niet?

Oplossing 1. Stop achtergrondprogramma’s Oplossing 2. Gebruik een sneltoetscombinatie Oplossing 3. Controleer of er een F-modus of F Lock-toets op het toetsenbord zit Oplossing 4. Werk het toetsenbordstuurprogramma bij Oplossing 5. Gebruik een alternatieve tool Oplossing 1.

 1. Stop achtergrondprogramma’s Veel achtergrondprogramma’s zoals OneDrive, Snippet-tool of Dropbox enz.
 2. Unnen de Print Screen-toets overnemen en voorkomen dat u screenshots op uw computer maakt.
 3. Als dit het geval is, moet u deze programma’s als volgt afsluiten: Stap 1: Druk tegelijkertijd op ” Ctrl + Shift + Esc ” om Taakbeheer te openen.

Stap 2: Klik met de rechtermuisknop op programma’s en selecteer Taak beëindigen om ze te sluiten. Oplossing 2. Gebruik een sneltoetscombinatie Als het indrukken van een enkele PrtSc-toets niet werkt, kunt u de volgende sneltoetscombinaties proberen: Alt-toets + PrintScreen: zal het momenteel geselecteerde venster vastleggen en u kunt deze afbeelding opslaan met Paint of een andere bewerkingstoepassing.

 • WinKey + PrintScreen: zal de schermafbeelding vastleggen en deze afbeelding opslaan op de standaard afbeeldingslocatie van de schijf.
 • Houd er rekening mee dat u ” Fn + WinKey + PrintScreen ” moet gebruiken voor laptops.
 • Oplossing 3.
 • Controleer of er een F-modus of F Lock-toets op het toetsenbord zit Als er een F Mode-toets of F Lock-toets op uw toetsenbord zit, kan het zijn dat Print Screen niet werkt.

Als dit het geval is, moet u de toets Print Screen inschakelen door nogmaals op de F Mode-toets of F Lock-toets te drukken, Oplossing 4. Werk het toetsenbordstuurprogramma bij Een oud of onjuist toetsenbordstuurprogramma kan er ook voor zorgen dat Print Screen niet werkt in Windows 10.

U kunt dus proberen het toetsenbordstuurprogramma bij te werken om dit probleem op te lossen. Neem de volgende stappen: Stap 1: Druk op de ” Windows + X ” -toetsen en kies vervolgens Apparaatbeheer in het snelmenu om het te openen. Stap 2: Vouw de map Toetsenborden uit en klik met de rechtermuisknop op Standaard PS / 2-toetsenbord,

Selecteer vervolgens Stuurprogramma bijwerken, Stap 3: Selecteer Automatisch zoeken naar bijgewerkte stuurprogramma’s en wacht tot Windows automatisch het nieuwste stuurprogramma installeert. Start vervolgens uw pc opnieuw op en kijk of u het probleem kunt oplossen.
Δείτε την πλήρη απάντηση

Hoe werkt Schermknipsel?

Knipvormen – Standaard is het programma ingesteld op een rechthoekige vorm, dus het stukje dat je selecteert, wordt rechthoekig. Er zijn echter ook andere vormen mogelijk. Als je kiest voor ‘vrije vorm’ kun je met de muis zelf een vorm tekenen. Het is wel een vereiste dat het begin- en het eindpunt weer samenkomen.
Δείτε την πλήρη απάντηση

Hoe knip je iets?

Pc: Ctrl + c voor Kopiëren, Ctrl + x voor Knippen en Ctrl + v voor Plakken. Mac: ⌘ + c voor Kopiëren, ⌘ + x voor Knippen en ⌘ + v voor Plakken.
Δείτε την πλήρη απάντηση

Waar vind ik het klembord in Windows 10?

Kopieer afbeeldingen en tekst van een pc naar een andere pc met een cloudklembord. Niet alleen kunt u vanuit de geschiedenis van uw klembord plakken, maar u kunt ook de items vastmaken die uzelf vindt. Als u de geschiedenis van het klembord wilt bekijken, drukt u op Windows logotoets + V,
Δείτε την πλήρη απάντηση

Waar staat het Knipprogramma?

Sneltoets Knipprogramma – Een knipsel maken kan sneller. Open het programma met de sneltoets Windows-toets+Shift+S. Het programma openen en op ‘Nieuw’ klikken, hoeft dan niet. Kies in de knoppenbalk wat voor knipsel u gaat maken. De rest van de stappen zijn hetzelfde als eerder uitgelegd.
Δείτε την πλήρη απάντηση

Hoe maak je een plaatselijke screenshot?

Samenvatting – Of je nou met een oude versie van Windows 7 of de nieuwste versie van Windows 10 op een gloednieuwe Surface laptop werkt, je hebt allerlei opties om screenshots te maken. Je kan de ingebouwde sneltoetsen gebruiken, standaardtools van Windows zoals Snip & Sketch, of een externe app in Chrome.
Δείτε την πλήρη απάντηση

Hoe werkt Schermknipsel?

Knipvormen – Standaard is het programma ingesteld op een rechthoekige vorm, dus het stukje dat je selecteert, wordt rechthoekig. Er zijn echter ook andere vormen mogelijk. Als je kiest voor ‘vrije vorm’ kun je met de muis zelf een vorm tekenen. Het is wel een vereiste dat het begin- en het eindpunt weer samenkomen.
Δείτε την πλήρη απάντηση

Hoe maak je een screenshot van een hele webpagina?

Druk op de toetsencombinatie Ctrl+Shift+P. Typ ‘screenshot’ en klik op ‘Capture full size screenshot’.
Δείτε την πλήρη απάντηση