ΠΡΩΤΕΥΣ: Διαμόρφωση δρομολογίων λόγω καιρικών συνθηκών

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές πλόων του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ, τα δρομολόγια του διαμορφώνονται ως ακολούθως: