Αν. Κάλβος: Φωτογραφίες απο την πρόοδο των εργασιών

Η Τεχνική Ναυπηγική ΜΕΠΕ «Αναστάσιος Κηπουρόπουλος», δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της φωτογραφικό υλικό απο την πρόοδο των εργασιών στο πλοίο Ανδρέας Κάλβος.

1 2

Όπως αναφέρει η εταιρεία, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη δεξαμενή και το πλοίο ήδη ευρίσκεται στο Κερατσίνι για να συνεχίσει τις εργασίες μετασκευής του. Λίγα πράγματα απομένουν ακόμα για να ολοκληρωθούν οι εργασίες, τα οποία κυρίως αφορούν καλλωπιστικά στοιχεία του εξωτερικού περιβλήματος και συμπληρώσεις στην εσωτερική διαρρύθμιση.

3 4
Η εικόνα του πλοίου μετά τον αποδεξαμενισμό του είναι ακριβώς αυτή, την οποία περιμέναμε από την προμελέτη του πλοίου, έτσι όπως το είχαμε σχεδιάσει και μελετήσει. Απομένει να δούμε και τις επιδόσεις του. Φαίνεται ότι τελικά η μετασκευή του πλοίου θα καλύψει (και με το παραπάνω) τους λόγους, για τους οποίους έγινε.

5 6

Φωτογραφικό υλικό: Κηπουρόπουλος ΜΕΠΕ