ΟΛΘ: Διαγωνισμός για την εκποίηση επιβλαβών πλοίων

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης δημοσίευσε διακήρυξη (002.A’/2015) ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση δύο (2) επιβλαβών – λόγω ακινησίας – πλοίων και την απομάκρυνση τους εκτός λιμένος Θεσσαλονίκης.

Πρόκειτε για τα Ε/Γ – Υ/Γ <ΑΙΟΛΟΣ> Ν.Π. 9638 και Ε/Γ – Υ/Γ <ΑΝΕΜΟΣ> Ν.Π 9558, με τιμή εκκίνησης τα 6.400 ευρώ για το καθένα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διακήρυξη, τους όρους συμμετοχής, τα δικαιολογητικά αλλά και τις προθεσμίες κατάθεσης, μπορείτε να διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.thpa.gr/files/procurement/diak_002A_2015.pdf