Συνέχιση ναύλωσης πλοίων της Diana Shipping

Η Diana Shipping Inc που έχει στην ιδιοκτησία της πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, ανακοίνωσε οτι μέσω θυγατρικής της, συμφώνησε να παρατείνει την υπάρχουσα χρονοναύλωση του πλοίου της M/V Myrsini στην Clrearlake Shipping Pte Ltd, στη Σιγκαπούρη.

Το καθαρό ποσό της συμφωνίας ανέρχεται σε $8.250 ανά ημέρα (μείον της προμήθειας προς τρίτους, 4,75%), με την ελάχιστη περίοδο ναύλωσης να ορίζεται στους δέκα μήνες, και τη μέγιστη στους δεκατέσσερις μήνες.

Η νέα ναύλωση του M/V Myrsini, κατασκευής 2010, αναμένεται να αρχίσει στις 15 Φεβρουαρίου 2015.

Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε και την παράταση της ναύλωσης του M/V Norflok, κατασκευής 2002, στην ίδια ναυλώτρια εταιρεία του M/V Myrsini, με το καθαρό ποσό της συμφωνίας να ορίζεται σε $10.250 ανά ημέρα (μείον της προμήθειας προς τρίτους, 4,75%), για ελάχιστη περίοδο ναύλωσης δεκατριών μηνών και μέγιστης δεκαεπτά μηνών.

Η νέα περίοδος ναύλωσης θα ξεκινήσει στις 26 Φεβρουαρίου 2015.

Συνολικά, η συνέχιση της ναύλωσης των δύο πλοίων της Diana Shipping, αναμένεται να της αποφέρουν $6.470.000εκ., για την ελάχιστη περίοδο που έχει οριστεί απο τις συμφωνίες.

Ο στόλος της Diana Shipping αποτέλειται απο 40 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου (2 Newcastlemax, 12 Capesize, 3 Post-Panamax, 3 Kamsarmax και 20 Panamax), ενώ μέχρι το τέλος του δευτέρου τριμήνου του 2016, αναμένεται να παραλάβει 2 νεότευκτα πλοία τύπου Newcastlemax και ενός νεότευκτου πλοίου τύπου Kamsarmax.

Μέχρι και σήμερα η μεταφορική ικανότητα του στόλου της ανέρχεται σε 4.6 εκατομμύρια dwt, με μέσο όρο ηλικίας τα 6.86 χρόνια.