Λιμάνι Λαυρίου: Διεθνής διαγωνισμός εξυπηρέτησης εμπορικών πλοίων

Στη διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση εμπορικών πλοίων» προχωρά ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου ΑΕ.

Η επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών, αφορά ενδεικτικά πλοία τύπου RO-RO, την εξυπηρέτηση γραμμών εξωτερικού με φορτίο (όπως οχήματα, containers, χύμα κ.λπ.) και εκτέλεσης εργασιών επί πλοίου και προκυμαίας, και τη διαχείριση αυλής και τελωνειακής αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης, διεκπεραίωσης διαδικασιών και εξυπηρέτησης πελατών στο Λιμένα Λαυρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διακήρυξη και τους όρους μπορείτε να δείτε εδώ.