Αγορές μετοχών της Minoan Lines

Τις τελευταίες έξι μέρες η Atlantica S.p.A. di Navigazione (συμφερόντων Emanuele Grimaldi) προχώρησε στην αγορά μετοχών απο την Minoan Lines.

«Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία ( Atlantica S.p.A. di Navigazione) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 20-21-23-26/01/2015 σε αγορές 4.353 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής άξιας € 7.194,80 . H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.«