Ναύλωση του «Melite» απο την Diana Shipping

Η Diana Shipping Inc,ναυτιλιακή εταιρεία που έχει στην ιδιοκτησία της πλοία ξηρού φορτίου,ανακοίνωσε ότι,μέσω θυγατρικής της που της ανήκει εξ ολοκλήρου, προέβει σε χρονοναύλωση προς την  Glencore Grain BV,για ένα από τα πλοία της,τύπου Panamax ξηρού χύδην φορτίου,του M/V «Melite». Το ποσό ναύλωσης ορίστηκε σε $ 7,250 ανά ημέρα,μείον της προμήθειας 5 % που καταβάλλεται σε τρίτους,για μια ελάχιστη περίοδο οκτώ μηνών και κατά ανώτατο όριο δώδεκα μηνών.Η ναύλωση αναμένεται να αρχίσει στις 30 Ιανουαρίου 2015 .

Το «Melite» είναι ένα 76.436 dwt Panamax πλοίο μεταφοράς ξηρού χύδην που ναυπηγήθηκε το 2004 .

Η συγκεκριμένη συμφωνία αναμένεται να αποφέρει περίπου $ 1.740.000εκ. ακαθάριστων εσόδων για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο της χρονοναύλωσης .