Η εξέλιξη των ερευνών σε ναυτικά ατυχήματα

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων & Συμβάντων τους πίνακες με την εξέλιξη στις έρευνες που υπάρχουν για τα ατυχήματα που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2013 και 2014.

Αναλυτικά οι πίνακες παρουσιάζονται παρακάτω:

Screen Shot 2015-01-28 at 5.00.43 μ.μ.

Screen Shot 2015-01-28 at 5.01.00 μ.μ.

Screen Shot 2015-01-28 at 5.01.16 μ.μ.