Εξετάζεται η διάθεση ρυμουλκού απο το Εθνικό Ναυτιλιακό Πρακτορείο ΜΕΠΕ στον Δήμο Καλαμάτας

Με επιστολή του, ο εκπρόσωπος του Εθνικού Ναυτιλιακού Πρακτορείου ΜΕΠΕ εκφράζει ευχαριστίες προς το Δήμαρχο Καλαμάτας για την
ευγενική εκ μέρους του παραχώρηση του χώρου του λιμένα της πόλης, όπου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση και επίδειξη του διατιθέμενου από την εταιρεία  εξοπλισμού ασφαλείας.

Ο εκπρόσωπος του ΜΕΠΕ τόνισε μεταξύ άλλων απευθυνόμενος στον Δήμαρχο της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας:

«Μας εξέπληξε ευχάριστα το γεγονός ότι έχετε ήδη συμπεριλάβει στους μελλοντικούς σας στόχους τη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχομένων από το λιμένα σας υπηρεσιών, καθώς και τη διασφάλιση μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης του κατάλληλου εξοπλισμού της ασφαλούς λειτουργίας αυτού.
Βάση των παραπάνω εξετάζουμε σοβαρά τη διάθεση σε μόνιμη βάση στο λιμένα σας ενός ρυμουλκού, το οποίο πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην καλύτερη λειτουργία του, καθώς και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κάθε έκτακτου περιστατικού ή συμβάντος ασφαλείας«.